Liliana Popa, I.-N. Popa - POVESTEA PRIMEI TRADUCERI ROMÂNEŞTI A ENEIDEI: VASILE AARON, 1805

Librărie » Litere româneşti vechi şi noi

Preţ:25.00lei

 

Volumul de față, al șaptelea din seria restitutivă menită să pună în lumina adevărului personalitatea cărturarului iluminist transilvănean Vasile Aaron de Bistra (1780-1821), încheie operațiunea de reeditare a tipăriturilor „luminătorului” din perioada Școlii Ardelene și de editare a scrierilor sale rămase în manuscris.

Cartea cuprinde textul epopeii lui Publius Vergilius Maro Eneida, tradusă în românește de Aaron în anii tinereții, o tălmăcire din care au ajuns până la noi doar primele opt cărți, într-un manuscris păstrat acum la Biblioteca Filialei Academiei din Cluj. În amplul studiu care precede versurile epopeii se face o trecere în revistă a principalelor elemente pe care autorii le consideră de interes pentru cititorul de azi, de la informațiile despre autorul latin și despre cea mai importantă operă a sa, până la analiza modului în care literatul transilvănean și-a asumat-o. Este subliniată semnificația național-patriotică a gestului lui Aaron de afirmare a latinității neamului românesc, este urmărită aventuroasa istorie a drumului parcurs de manuscris până în zilele noastre și se reconstituie și se procedează la inventarierea numeroaselor tentative de traducere a epopeii vergiliene în limba română, următoare acelei prime tălmăciri a lui Vasile Aaron datate aprilie 1805. Autorii pledează pentru ideea ca scrierile românești ale vechimii, inspirate de modele străine, precum cele ale lui Vasile Aaron, să nu fie judecate ca niște oarecare nesemnificative tălmăciri precum unele de mai târziu, ci să fie privite în contextul lor, ca niște fapte culturale autonome şi relevante în sine, comparația cu originalul trecând astfel în plan secund.

 

CUPRINS

Lista prenumeranţilor 6
Cuvânt înainte – P.S. Episcop dr. Virgil Bercea 11
Redescoperirea Eneidei în prima versiune românească a epopeii vergiliene – Vasile Aaron, 1805 – Liliana Popa, I.N.Popa 15
Anexe 55
Notă asupra ediţiei 61
Textul manuscrisului lui Vasile Aaron 65
Prefaţă 65
Viaţa lui Virgilie Maro, din Clavdie Donatu[s] 67
Despre cartea Eneis numită 70
Cartea I, rezumat şi text 71
Cartea a II-a, rezumat şi text 108
Cartea a III-a, rezumat şi text 140
Cartea a IV-a, rezumat şi text 173
Cartea a V-a, rezumat şi text 204
Cartea a VI-a, rezumat şi text 233
Cartea a VII-a, rezumat şi text 269
Cartea a VIII-a, rezumat şi text 294
Glosar 322
Bibliografie 335
Indice de nume 340
Rezumat în lb. engleză 349