Dan A. Pop - SUPERALIAJE OBŢINUTE PRIN ALIERE MECANICĂ. MECANISMUL ALIERII

Librărie » Ştiinţe

Preţ:35.00lei
PE STOC

 

Lucrarea de față abordează tehnica alierii mecanice în sistemul crom-fier, obținerea de superaliaje pe bază de crom prin această tehnică, precum și descrierea mecanismului alierii în sistemul amintit. Pe lângă abordarea complexă din punct de vedere științific și tehnic, cartea are şi un pronunțat caracter didactic. Abordarea problemelor este de așa natură realizată, încât și un cititor mai puțin avizat în știința și ingineria materialelor ar putea avea o lectură plăcută din care să înțeleagă, în mare, fenomenele și mecanismele discutate [...]. Cartea se adresează, deopotrivă, studenților la știința și ingineria materialelor, chimie sau fizică, precum și cercetătorilor în domeniile menționate anterior, care vor să își îmbunătățească cunoștințele în ceea ce privește alierea mecanică și mecanismul alierii, cu precădere în sistemele pe bază de crom.

Ca un dascăl desăvârșit, autorul pune cititorul mai întâi în temă asupra sistemelor la care va face referire, dându-i în prima parte date esențiale cu privire la crom, aliajele cromului, compușii acestuia, precum și date cu privire la aplicațiile materialelor pe bază de crom. Capitole speciale sunt dedicate prezentării utilizării cromului în oțeluri și aliaje neferoase.

Mai mult de trei sferturi din carte este dedicată aspectelor experimentale, investigării probelor obținute prin aliere mecanică, precum și discutării rezultatelor cercetării prin strânsă corelare cu rezultatele raportate în literatura de specialitate. Un aspect deosebit de important al lucrării îl reprezintă utilizarea unui aparat matematic pentru a descrie fenomenele și mecanismele, aparat matematic de cele mai multe ori complex. În multe cazuri, autorul ne propune pentru diverse probleme un model matematic care poate fi adaptat la alți parametri de măcinare. Lucrarea reprezintă un ghid, riguros realizat, pentru utilizarea tehnicii alierii mecanice. De asemenea, sunt propuse soluții tehnice ingenioase pentru evitarea unor probleme de actualitate în alierea mecanică, cum sunt depunerile de material pe pereții containerelor sau fenomenul de dispunere și alunecare a bilelor în canale circulare pe durata măcinării mecanice.

Tehnicile de investigare utilizate sunt tehnici curente utilizate în cercetarea materialelor, autorul corelând datele obținute prin aceste tehnici diverse pentru o foarte bună înțelegere a fenomenelor.

(dr. Traian MARINCA - Cuvânt înainte)

 

CUPRINS

Cuvânt inainte 6
ASPECTE GENERALE
1. Introducere 9
2. Proprietăţile fizice şi chimice ale cromului 15
2.1. Caracterizarea generală a elementelor din grupa VIb din care face parte cromul 16
2.2. Stare naturală. Obţinere 17
2.3. Proprietăţi 17
2.4. Combinaţiile cromului în starea de oxidare +2 (combinaţii cromoase) 18
2.5. Combinaţiile cromului în starea de oxidare +3 (combinaţii cromice) 19
2.6. Combinaţiile cromului în starea de oxidare +6 22
2.7. Combinaţii halogenate 24
2.8. Combinaţii ale cromului în alte stări de oxidare 25
3. Utilizarea cromului în oţeluri 26
3.1. Oţeluri aliate. Generalităţi 26
3.2. Oţeluri aliate cu crom 28
3.3. Oţeluri aliate de scule 31
3.4. Oţeluri rapide 32
3.5. Oţeluri inoxidabile aliate cu crom 32
3.6. Oţeluri aliate anticorozive şi refractare 35
3.7. Influenţa cromului în elaborarea fontelor 37
4. Cromul în aliaje neferoase 38
4.1. Bronzuri cu crom 38
4.2. Aliaje cu baza de nichel cu crom 39
4.3. Aliaje industriale Ni-Cr-Fe 42
ASPECTE EXPERIMENTALE
5. Descrierea morii cu bile folosite în cadrul experimentelor 44
5.1. Domeniul de utilizare 44
5.2. Caracteristici generale 44
5.3. Determinarea volumului containerelor de măcinat 47
5.4. Consideraţii privind câmpul de acceleraţii în containerele morii planetare cu bile 50
5.5. Discuţia rezultatelor modelării matematice a morii 54
6. Analiza prin difracţie cu raze X 59
6.1. Adâncimea de la care difractometrul extrage informaţie 59
6.2. Metodă experimentală pentru determinarea „grosimii infinite” 61
6.3. Rezultate 62
6.4. Absorbţa razelor X în straturi eterogene 65
7. Comportarea pulberii de fier în procesul de măcinare 69
7.1. Analiza granulometrică a pulberii de fier supusă procesului de măcinare 69
7.2. Analiza microscopică a morfologiei pulberii de fier măcinate 85
7.3. Analiza prin difracţie cu raze X a pulberii de fier măcinate 85
7.4. Comportarea pseudo-vâscoasă a pulberilor supuse măcinarii mecanice 93
8. Comportarea compoziţiilor de pulberi crom-fier supuse măcinării 95
8.1. Consideraţii introductive 95
8.2. Analiza granulometrică a compoziţiilor de pulberi crom-fier supuse măcinării 96
8.3. Analiza prin difracţie cu raze X a compoziţiilor de pulberi crom-fier supuse măcinării 107
8.4. Evoluţia parametrului cristalografic pentru crom şi fier în cazul pulberilor studiate 126
8.5. Determinarea dimensiunii cristalitelor pulberilor măcinate 142
8.6. Consideraţii asupra depunerii de pulbere pe dispozitivele de măcinare 158
8.7. Investigarea morfologiei pulberilor măcinate prin microscopie optică 164
9. Analiza rezultatelor 168
9.1. Integrarea rezultatelor cu datele din literatura de specialitate 168
9.2. Difuzia în stare solidă – mecanismul de bază al alierii mecanice 177
9.3. Sumarul rezultatelor. Posibile direcţii viitoare de studiu 181
10. Contribuţii originale 187
 
Bibliografie personală selectivă 192
Bibliografie generală 193
Anexe 202