Venim în ajutorul studenților, doctoranzilor și cercetătorilor consacrați cu un set de servicii de asistență profesională pentru redactarea de lucrări de licență, master, doctorat, articole, cărți.

Limbi de lucru: română, engleză, germană

  • TRANSCRIERE-DIGITIZARE

Aveţi nevoie să transpuneţi un manuscris într-un format digital editabil? Poate un manuscris vechi pe care v-ar interesa să-l publicaţi?

Trimiteţi-ne o copie de bună calitate şi o transformăm într-un document editabil, gata corectat, folosind OCR (Optical Character Recognition) sau, după caz, transcriere manuală. Putem digitiza inclusiv Frakturschrift.

  • TRADUCERE

Rezumatul tezei de doctorat trebuie redactat într-o limbă de circulaţie universală? Pregătiţi pentru publicare un articol sau un capitol de carte?

Trimiteţi-ne materialul şi asigurăm traducerea, sau trimiteţi-ne traducerea, iar noi o verificăm şi operăm corecturile necesare pentru ca rezultatul să fie impecabil din punct de vedere lingvistic.

  • PROOF-READING ȘI FORMATARE

Pregătiţi un material pentru publicare şi aveţi instrucțiuni specifice de formatare pentru corpul lucrării și pentru lista bibliografică? Este o operaţiune pe care nimeni n-o iubește, laborioasă și consumatoare de de timp.

Trimiteţi-ne materialul şi instrucţiunile de formatare şi vă returnăm materialul în forma cerută.

  • ANALIZĂ STATISTICĂ PENTRU STUDII CLINICE, EXPERIMENTALE ETC.

Experimentul sau studiul s-au încheiat. Sunteţi în posesia datelor primare care, pentru a dobândi relevanță, trebuie prelucrate statistic.

Vă putem ajuta noi. Va trebui să discutăm, ca să ne asigurăm că am înţeles exact ce reprezintă datele, care este ipoteza de lucru şi ce anume doriţi să evidenţiaţi prin analiza statistică.

  • REPREZENTAREA GRAFICĂ A DATELOR

Prezentarea grafică a datelor este esenţială în descrierea și prezentarea rezultatelor unui studiu

Trimiteţi-ne partea experimentală și tabelele de date şi veţi primi înapoi reprezentările grafice, realizate corect din punct de vedere științific, cu un aspect unitar şi profesional.