MODALITĂŢI DE COLABORARE

a) Publicați cu noi, păstrându-vă drepturile de autor

 • costurile publicării vor fi suportate de dvs.
 • tirajul vă revine integral (cu excepția a zece exemplare, opt pentru Depozitul legal și două pentru arhiva editurii)
 • vă oferim posibilitatea de a achiziționa un pachet de promovare în mediul online a cărții dvs.
 • putem oferi carte spre vânzare prin site-ul nostru, la un preţ stabilit de comun acord

b) Editura preia drepturile de autor, editarea şi distribuţia

Vă invităm să ne contactaţi şi să ne trimiteţi materialul spre analiză. Decizia se va lua de la caz la caz, în funcţie de compatibilitatea lucrării cu profilul editurii, de calitatea materialului şi de estimările de vandabilitate.

c) Asigurăm pregătirea pentru tipar inclusiv a cărților ce urmează a fi publicate în altă parte

Asigurăm toate operațiunile necesare (corectură, sugestii editoriale, tehnoredactare, realizare copertă) și vă punem la dispoziție fișierul final, gata de a fi trimis la tipar, atât în format PDF, cât și editabil.

SERVICII PENTRU AUTORI

a) Servicii gratuite

 • obţinerea ISBN şi a descrierii CIP de la Biblioteca Naţională (servicii obligatorii şi gratuite pentru edituri). Mai multe informaţii găsiţi pe site-ul Bibliotecii Naţionale, www.bibnat.ro.
 • Depozitul legal de carte – conform Legii nr. 111/21.11.1995, republicate, editorul are obligația de a reține și trimite șapte exemplare din fiecare titlu la Biblioteca Naţională, plus încă unul la  Biblioteca Judeţeană.

b) Servicii incluse în preţ

 • corectură – gramaticală, ortografică, stilistică
 • tehnoredactare - machetare interior
 • realizarea copertei - concepţie, machetare
 • tipar

Acceptăm şi materiale realizate de client prin mijloace proprii, dar numai dacă sunt îndeplinite condiţiile de calitate profesională. Ne rezervăm dreptul de a refuza acceptarea spre publicare a unei lucrări care nu îndeplineşte criteriile de calitate minimal asumate.

c) Servicii suplimentare, contra cost

 • content editing: se referă la modificarea/rescrierea, în colaborare cu autorul, a unor porțiuni din text. Scopul unei asemenea intervenții ar putea fi: eliminarea unor elemente repetitive, adecvarea stilului, repararea unor inconsecvențe în firul narativ, o mai bună caracterizare a personajelor etc.
 • digitizare: transpunere în format digital (editabil) a unor texte manuscrise sau dactilograme, figuri, tabele, diagrame etc.
 • traducere: putem asigura traducerea în/din limbile engleză, franceză, germană, maghiară sau rusă a unor părţi limitate ale manuscrisului, spre exemplu rezumatul lucrării, prefaţa sau cuvântul înainte, cuprinsul etc.